Järva friluftsbad, LAND arkitektur. Foto: Mikael Olsson.

Järva friluftsbad

Järva friluftsbad, Stockholm, LAND arkitektur.

Järva Friluftsbad är ett utomhusbad på Järvafältet vid Eggeby gård. Badet är tänkt att fungera som en samlingspunkt för boende runt Järvafältet och är en del av den s.k. Järvasatsningen. Järvafältet är ett jordbrukslandskap med inslag av åkerholmar och skogspartier. Det domineras av öppna ytor och långa utblickar. På den övergripande skalan anpassas anläggningens placering efter jordbrukslandskapets indelning och struktur. Anläggningen är vriden efter vinkeln på omkringliggande tegar och inpassad i storlek på den teg som tas i anspråk för anläggningen. Fältet sluttar svagt från norr till söder och så gör även anläggningen. De tre baden ligger på olika nivåer och inom badet skapar terrasseringen rumsligt avgränsade enheter som delar upp badets besökare. En palett av få, robusta material signalerar olika funktioner. Trädarter är anpassade efter befintliga arter på Järvafältet. Hela anläggningen skrivs in av ett staket som varvar mer slutna delar med öppna, transparenta för att bjuda in fältet i anläggningen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.