Järva friluftsbad, LAND arkitektur. Foto: Mikael Olsson.

Järva friluftsbad

Järva friluftsbad, Stockholm, LAND arkitektur.

Järva Friluftsbad är ett utomhusbad på Järvafältet vid Eggeby gård. Badet är tänkt att fungera som en samlingspunkt för boende runt Järvafältet och är en del av den s.k. Järvasatsningen. Järvafältet är ett jordbrukslandskap med inslag av åkerholmar och skogspartier. Det domineras av öppna ytor och långa utblickar. På den övergripande skalan anpassas anläggningens placering efter jordbrukslandskapets indelning och struktur. Anläggningen är vriden efter vinkeln på omkringliggande tegar och inpassad i storlek på den teg som tas i anspråk för anläggningen. Fältet sluttar svagt från norr till söder och så gör även anläggningen. De tre baden ligger på olika nivåer och inom badet skapar terrasseringen rumsligt avgränsade enheter som delar upp badets besökare. En palett av få, robusta material signalerar olika funktioner. Trädarter är anpassade efter befintliga arter på Järvafältet. Hela anläggningen skrivs in av ett staket som varvar mer slutna delar med öppna, transparenta för att bjuda in fältet i anläggningen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.