Informationsbyggnad Tresticklan, Liljewall. Foto: Joacim Winqvist

Informationsbyggnad Tresticklans nationalpark

Informationsbyggnad i Tresticklans nationalpark, Liljewall.

Tresticklans nationalpark i nordvästra Dalsland har fått en ny portal i form av en informationsbyggnad och kompletterande servicebyggnader som inbjuder till paus och upplysning under resan genom skog och mark. Med avstamp från landskapets förutsättningar och traktens historia skapades en struktur av trästockar som sträcker sig mot himlen. Ambitionen har varit att synas på skogens villkor utan varken solida väggar och tak. Gränser suddas ut och konstruktionen blir ett med naturen.

En enkel geometrisk form, med två identiska halvor, bildar tillsammans nationalparkernas sexkantiga logotyp när man ser den ovanifrån bland tallarna. Ett tak av glas har placerats inne i konstruktionen för att den fortfarande ska upplevas som öppen, samtidigt som den ger skydd. Byggnaden står i en glänta på en naturlig upphöjning och det var också en del av förutsättningen. Den kan inte vara högre eller större än vad den är, den får precis plats – enkel och präglad av försiktighet.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.