"Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola", Landskapslaget AB. Illustration: Max Goldstein.

Illustration för “Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola”

Illustration för “Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola”, Landskapslaget AB.

Barn och ungas ytor minskar i den täta staden vilket kan ha en negativ påverkan på barn och ungas hälsa och utveckling. Uppsala kommun har därför tagit fram en riktlinje gällande utemiljö för förskolor och grundskolor som ett planeringsstöd för att säkerställa tillräckligt stora friytor med god kvalitet för lek och lärande, fysisk aktivitet samt återhämtning samtidigt som befolkningen ökar och staden förtätas. Att investera i tillräckligt stora friytor med god kvalitet är ett sätt att prioritera barn och unga vilket bidrar till ett socialt och ekonomiskt hållbart Uppsala. Riktlinjen blir en del av att säkerställa att de beslut som tas inom detta område blir barnrättsmedvetna. Landskapslaget fick i uppdrag att ta fram en illustration som visar hur en skolgård kan integreras i staden för att samnyttja olika ytor enligt Uppsalas riktlinjer.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.