Hyllievångsparken, Plot Studio. Foto: Emma B Jones.

Hyllievångsparken

Hyllievångsparken i Malmö, Plot Studio.

Förslaget ”Framtidens park är aldrig färdig” vann 2018 första pris i internationell tävling för utformandet av den nya stadsdelsparken i Hyllie. Tävlingsförslaget har sedan fördjupats med framtagande av gestaltningsprogram och fortsatt detaljprojektering. I uppdraget ingår gestaltning av bland annat fruktlund och ytor för självplock, temalekplats, varierade vegetationsmiljöer, dagvattenstråk, sociala mötesplatser och omgivande gaturum.

Hyllievångsparken blir ett dynamiskt, grönt nav för stadsdelen, samlat kring platser för odling, kultur, skapande och naturfascination. Projektet utgår från ett tydligt fokus på stadens och naturens föränderlighet och visar på möjligheterna att använda denna kraft för att åstadkomma höga biologiska värden och samtidigt sätta delaktighet och skaparglädje i centrum för parkupplevelsen. Parken är totalt 6,4 hektar och anläggs i flera etapper. Invigning av parkens norra del ägde rum sommaren 2021 och 2028 beräknas anläggningen av hela parken vara genomförd.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.