Ulf Lundin

Husbys gräns mot Järvafältet

Husbys gräns mot Järvafältet i Stockholm, LAND Arkitektur.

Ambitionen bakom projektet är att aktivera gränsen mellan Järvafältet och Husby och därigenom få fler Husbybor att utnyttja fältets rekreationsmöjligheter. I programarbetet utvecklades ett koncept för hur de omgivande stadsdelarna kan möta fältet samtidigt som reservatets befintliga värden bevaras. En sekvens av platser som stärker orienterbarheten, tillför en detaljering i landskapet och adderar vistelsevärden föreslogs. En av dessa platser, en grillplats, ligger i anslutning till målpunkten Husbygård.

Grillplatsens gestaltning syftar till att stärka den visuella kontakten mellan gård och fält genom en plats som inordnar sig i landskapets naturliga topografi. Den terrasserade platsen som successivt trappar ner mot fältet organiserar grillplatsen i flera mindre rum med utrymme för fler grillande besökare. Den medborgardialog som hölls under projektet fokuserade specifikt på grillning som aktivitet och utgör grunden till de funktioner och den möblering som finns på platsen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.