Hertig Johans torg och gata

Hertig Johans torg och gata i Skövde, LAND arkitektur.

Torget med anor från medeltiden är ett stort urtag i rutnätsstaden. Ett stadsrum med ett jämnt sluttande plan på 3,5 procent. Här arrangeras stora evenemang som matfestival och konserter. Genom att skapa en inre del, omgärdad av en trappa som nollar i mitten med steg fram och bak får torget en planare yta med förbättrade möjligheter för sittplatser och evenemang.

Runtom behålls den tidigare lutningen. Markbeläggning och möblering är i den inre delen vriden i samma vinkel som kyrkan. I den mindre skalan bidrar markens detaljering, gleditsior och en stor sittgrupp till torgets rumsliga kvaliteter. Hertig Johans gata förstärks rumsligt med en parallell parkväg.

Möjligheten att röra sig längs parken är en blinkning åt det historiska gränssnittet mellan gata och park. Trottoaren mot fasadliv breddas för att ge utrymme för uteservering och fotgängare. Sammantaget innebär projektet att tre stadsrum som tidigare var åtskilda; kyrkan, parken, torget och gatan knutits ihop till en gestaltad helhet.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.