Hemvärnets park, Tengbom. Foto: Patrik Ekenblom.

Hemvärnets park

Hemvärnets park i Norrköping, Tengbom.

I en mycket tät del av Norrköpings innerstad var vår uppgift att skapa en mötesplats för människor i alla åldrar, med utrymme för lek och avkoppling i en grönskande omgivning. Ett viktigt krav var att parken skulle bli tillgänglig för alla.

Just tillgängligheten blev en stor utmaning, då terrängen lutar 7 m mellan S:t Persgatan i söder och Kvarngatan i norr. Parken ligger alltså i en norrsluttning.

Den stora nivåskillnaden vändes från att vara ett problem, till att bli ryggraden i parkens gestaltning. Genom att bygga upp parken som en serpentin, eller en slalombana, skapas en väg som slingrar sig nerför sluttningen utan att på något ställe bli brantare än tillåtet. Med stödmurar skapas platåer som vägen slingrar sig runt. Dessa platåer bildar olika rum med olika innehåll. På så vis har parken fått ett entrérum med fontän, en ”prärie” med höga gräs, perenner och
hoppstenar, en större gräsmatta att vistas på, och två
lekytor med olika innehåll.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.