Helhetsplan utemiljö Malmö sjukhusområde, White arkitekter/Tyréns.

Helhetsplan utemiljö Malmö sjukhusområde

Helhetsplan utemiljö Malmö sjukhusområde, White arkitekter/Tyréns.

Helhetsplan utemiljö är ett omfattande planeringsdokument i tre delar som hanterar hela Malmös sjukhusområdes yttre miljö och dess integration med staden i stort. Dokumentet presenterar utvecklingsstrategier och visioner för utvecklingen och anläggandet av det nya sjukhuset i Malmö (NSM), med planerat färdigställande 2025. Dokumentet hanterar alla steg från visionsplaner ner till precis detaljering.
De tre dokumenten är intrikat sammanvävda med varandra för att skapa verksamma och läsbara kopplingar mellan det tidigt planerade och det i detalj, långt senare utförda. Intentionen var att skapa ett dokument som riktar sig konkret, till respektive skedes mottagare men samtidigt lockar alla läsare att sätta sig in i helheten. Oavsett uppgift eller skede.
En lång rad konsulter och experter ingick i teamet såsom: stadsplanerare, landskapsarkitekter, trädexperter, trafikingenjörer, VA-ingenjörer, ekologer, miljöpsykologer, tillgänglighetsexperter och ljusexperter.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.