Hamnpromenaden – Norrtälje Hamn

Hamnpromenaden i Norrtälje, Sydväst arkitektur och landskap.

I takt med att Norrtälje växer har den tidigare industrihamnen omvandlats till en ny stadsdel med bostäder, handel och kultur. Hamnen som i stora delar inte tidigare varit tillgänglig för allmänheten har nu en cirka 400 meter lång hamnpromenad i bästa söderläge.

Förslagets grundidé har varit att skapa ett stiliserat och storskaligt landskap längs med vattnet. Med hjälp av bryggor, klippor och platsspecifik vegetation stärks kopplingen till skärgården och ger platsen en unik identitet. I delen närmast stadskärnan är växtligheten frodig, medan den närmst havet och Norrtäljeviken är mer karg.

En enkel grundstruktur med en tydlig övergripande gest som samtidigt skapar unika lägen i sina enskilda delar och med målet att åstadkomma en robust miljö som är mottaglig för både tillfälliga arrangemang och för framtida förändringar. Små och stora platser, öppna sammanhang och intima rum skapar förutsättningar för ett varierat liv i hamnen året runt.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.