Hållplats Vasabron "Ett skepp kommer lastat", 02Landskap. Foto: Trafikkontoret.

Hållplats Vasabron – “Ett skepp kommer lastat”

Hållplats Vasabron – “Ett skepp kommer lastat” i Göteborg, 02Landskap.

Konsekvensen av den pågående renoveringen av Vasabron vid Grönsakstorget blev att stadsrummet avfolkades. För att återfå flödet till området önskade man att skapa en tillfällig mötes och hängplats på intilliggande hållplats. Inspirationen till platsen är ett skepp från 1700-talet som anlänt till sin hemmahamn med varor från hela världen, bl.a. växter och porslin, symboliskt visat med kinesiska blomsterdekorationer på skeppets däck. Ostindiska kompaniet har haft stor betydelse för spridningen av exotiska växter till Sverige. Linnés studenter fanns ofta representerade på skeppen med uppgiften att samla in och ta hem plantor och djur från bl.a. bortre Asien. På så sätt förenade Ostindiska kompaniet sin handel med kultur och vetenskap. Kunskapen om andra länders kultur och natur ökade. På den tillfälliga mötesplatsen finns växter från hela världen representerade. Informationsskyltar förmedlar kunskap om växterna- namn, härkomst mm och om Ostindiska kompaniets betydelse för Göteborg.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.