Hagdalen, Nyréns arkitektkontor. Foto: Sten Jansin.

Hagdalen

Hagdalen i Stockholm, Nyréns arkitektkontor.

50-talsparken Hagdalen ligger i en vacker dalgång med framträdande berghällar och orörd natur. Den omtyckta parken är välbesökt, en viktig målpunkt och en grön lunga i området. Parken behövde upprustas till en stadsdelspark för att möta det ökade besökstryck som området står inför i o m den planerade exploateringen. Nyréns har tagit fram analys och strategi för områdets offentliga rum åt Exploateringskontoret i Stockholm. På uppdrag av Trafikkontoret ritade Nyréns sedan ett upprustningsförslag efter en inledande brukardialog tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Gestaltningsförslaget tar utgångspunkt i landskapets kvaliteter, brukardialogen och parkens kulturhistoria. I förslaget röjs berghällarna fram, de ursprungliga murarna synliggörs och nya mötesplatser, en aktivitetsyta, ny spännande lek skapas. Parken får också en ny festplats med grillar och linspänd belysning där det tidigare upplevdes något otryggt samt en spännande och unik vattenlek som ger svalka varma sommardagar.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.