Hagdalen, Nyréns arkitektkontor. Foto: Sten Jansin.

Hagdalen

Hagdalen i Stockholm, Nyréns arkitektkontor.

50-talsparken Hagdalen ligger i en vacker dalgång med framträdande berghällar och orörd natur. Den omtyckta parken är välbesökt, en viktig målpunkt och en grön lunga i området. Parken behövde upprustas till en stadsdelspark för att möta det ökade besökstryck som området står inför i o m den planerade exploateringen. Nyréns har tagit fram analys och strategi för områdets offentliga rum åt Exploateringskontoret i Stockholm. På uppdrag av Trafikkontoret ritade Nyréns sedan ett upprustningsförslag efter en inledande brukardialog tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Gestaltningsförslaget tar utgångspunkt i landskapets kvaliteter, brukardialogen och parkens kulturhistoria. I förslaget röjs berghällarna fram, de ursprungliga murarna synliggörs och nya mötesplatser, en aktivitetsyta, ny spännande lek skapas. Parken får också en ny festplats med grillar och linspänd belysning där det tidigare upplevdes något otryggt samt en spännande och unik vattenlek som ger svalka varma sommardagar.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.