Hagavägen, Sweco Sverige. Tim Meier.

Hagavägen

Hagavägen i Borlänge, Sweco Sverige.

Ombyggnation av ett viktigt centralt stråk i Borlänge som kopplar centrum med viktiga målpunkter som skolor, stadsdelar och Sportfältet.
Målet var att skapa en trivsam stadsgata i centrala Borlänge, och samtidigt skapa en säker och trygg skolväg där gång- och cykeltrafik prioriteras.
– Gatans körbana har smalnats av till en bredd av 6,3 meter.
– En kontinuerlig gång- och cykelbana utmed gatans nordöstra sida ökar fotgängarnas och cyklisternas framkomlighet och prioritet.
– Träd- och buskplanteringar ökar gatans rumslighet, förbättrar mikroklimatet, höjer den biologiska mångfalden och döljer långa monotona fasader.
– Hastighetssäkrade korsningar
– Tyras torg (m.fl. platser) får en upprustning och görs mer attraktiv för vistelse.
– Butiksentréer längs gatan tillgänglighetsanpassas.

Borlänge centrum fått en gata som förmedlar omsorg, stolthet och klimatmedvetenhet i ett läge som tidigare präglats av 60-talets fordonscentrering och bristande utrymme för gång- och cykeltrafik.

Etapp 1 och 4: 2019, etapp 2: 2020, etapp 3: 2021/22

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.