Hagaskolan, Cedervall arkitekter. Foto: Christoffer Skogsmo.

Hagaskolan

Hagaskolan i Vallentuna, Cedervall arkitekter.

Hagaskolan i Vallentuna följer eleven från förskolan till högstadiet. Vid vårt första platsbesök möttes vi av en orörd skog, en tillgång vi ville bevara i största möjliga mån. Målbilden blev att skapa en tillgänglig gård där lärande, rörelseutmaningar och lek integrerats i den befintliga vegetationen. Uppdraget underlättades av en tillräcklig tillgång till friyta.
I utemiljöns gestaltning har barnens utveckling och möjlighet till ”skolgårdskarriär” varit ett viktigt fokus. Gårdens koppling till skolans årskurser låter barnen utforska och använda nya delar i takt med att de växer, med naturen som ständig följeslagare.
Upplevelsen av skog har intensifierats genom att röja gläntor och placera ut funktioner som leder eleverna in bland träden. Från en lekställning befinner du dig plötsligt i ett uteklassrum, för att i nästa stund vara omsluten av skog igen. Tillgängliga trädäck och kompletterande planteringar skyddar delar av fältskiktet och förstärker de olika gröna rummen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.