Guide till en normkreativ gestaltningsprocess, Tengbom och KTH. Grafisk form: Daniel Carlmatz.

Guide till en normkreativ gestaltningsprocess

Guide till en normkreativ gestaltningsprocess, Tengbom och KTH.

Med avstamp i ett Vinnovaprojekt, i utlysningen Normkritisk innovation (2018-2020), har Tengbom i samarbete med KTH tagit fram en guide för arkitekter att arbeta normkreativt i gestaltningsprocessen. Guiden har formats utifrån fakta och praktiska övningar kopplat till normer/jämlikhet som testats i workshopform i reella arkitektprojekt. Olika affärsområden från produktformgivning till landskapsarkitektur har deltagit i projektet med sina specifika frågeställningar. Därmed riktar sig guiden till praktiserande arkitekter oavsett skala och fokusområde.

Guiden är inte en fördjupning i teorier kring normer eller maktperspektiv, utan ska fungera som ett praktiskt stöd för arkitekter att arbeta med normkritik och gestaltning. I guiden lyfts varför arkitekter bör arbeta normkritiskt och hur det kan göras konkret genom metoder och inspirerande exempel. Målet är att höja medvetandet och förändra normer inom arkitektens gestaltningsprocess. Guiden kan laddas ner gratis på www.normkreativ.space.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.