Getteröns tillgänglighetsbad, Mareld landskapsarkitekter: Foto: Lisa Erséus

Getteröns tillgänglighetsbad

Getteröns tillgänglighetsbad, Mareld Landskapsarkitekter.

Vid skapandet av Getteröns tillgänglighetsbad har huvudmålet varit att skapa en badanläggning som underlättar för bad för så många som möjligt oavsett funktionsvariation. Platsen ska vara enkel att förstå och kännas trygg och vacker att vistas på.

Projektet omfattar badplats med brygga, ramper, möblemang, omklädningsrum, spänger och lekplats – med fokus på att göra alla de funktioner som tillhör en normal badupplevelse tillgängliga för alla; allt från att kunna hänga i en solstol, byta om i omklädningsrum, köpa en glass, besöka lekplatsen, till så klart själva badet!

Badplatsen är belägen inom ett naturreservat där ett av de större naturvärdena är en sandhed med lågvuxen vindpinad växtlighet. Närmast havet finns sandstrand och klippor. MARELDS förslag har placerat sig på gränsen mellan stranden och klipporna. Utformningen har tagit avstamp i landskapets karaktär med den flacka heden, de karga klipporna och det böljande havet. Materialvalet har hållits enkelt med trä, betong och stål.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.