Gård till palliativ enhet, Västerås sjukhus, Topia Landskapsarkitekter. Foto: Thomas Zaar.

Gård till palliativ enhet, Västerås sjukhus

Gård till palliativ enhet, Västerås sjukhus, Topia Landskapsarkitekter.

När bot för patienter inte längre är möjlig är palliativ – lindrande vård – aktuell. ”Palliativ vård bygger på ett förhåll­ningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter och deras närstående”

Med det som utgångpunkt har gården byggts upp av ett antal mindre rumsligheter sammankopplade med olika gångstråk. Rummen erbjuder de boende en intim miljö med sittplatser för samtal med närstående och personal eller egen kontemplation. Fokus för gestaltningen är de olika sinnena; syn, doft, hörsel och känsel.

Genom stor variation i växtmaterialet skapas unika miljöer inom de olika rummen. Växternas kontraster genom sin artrikedom och blomning över hela säsongen ger patien­terna synintryck, väldoft och attraherar humlor och fjärilar. Porlande vatten i form av fågelbad, kvitter, samt surret från insekterna stimulerar hörseln. Trädgården ger möjlighet för rörelse och vila i både skugga och sol. Växter och vatten återkommer i varierande och bekväm höjd för sängliggande och rullstolsburna.

Att arbeta med miljöer för sjuka och skadade människor kräver ett tankesätt där både tekniska och sinnliga parame­trar behövs i en finstämd balansgång. Utmaningen i att göra intima platser med olika ljus, ljud och dofter i kombination av extremt stora krav på tillgänglighet och orienterbarhet gör att dessa projekt är väldigt speciella och ligger en extra varmt om hjärtat.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.