Fredriksdalskajen

Fredriksdalskajen i Stockholm, Nivå landskapsarkitektur.

Fredriksdalskajen ligger vid Hammarby sjö och ingår i stadsutvecklingsprojektet Hammarby Sjöstad. Kajen har en lång historia som industrihamn, med verksamhet kvar i området även efter ombyggnationen. Platsen är utformad för att trafik och hamnverksamhet ska kunna samspela med passerande strand- och kajstråk samt med rekreation på platsen. Ett torg med träd och gungor tillsammans med en träbrygga skapar en ny målpunkt vid vattnet med plats för såväl rörelse och aktivet som vistelse och vila.

Den industriella karaktären är utgångspunkt för utformningen. Funktioner som behövs på kajen är lösta med hjälp av produkter från hamn- och industrimiljöer, vidareutvecklade för platsen. Bågen som återkommande formelement hämtas från Skansbrons valvportiker från 1920-talet. Fredriksdalskajen är norrvänd, men genom bryggans placering utnyttjas områdets mest solbelysta läge för vistelse.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.