Fredriksdal, Topia Landskapsarkitekter. Foto: Topia.

Fredriksdal

Fredriksdal, Hammarby Sjöstad i Stockholm, Topia Landskapsarkitekter.

Att bygga en lugn, grön och trivsam boendemiljö i en befintlig trafikapparat är en utmaning. Idag bygger vi högt och tätt, det är många som ska in på samma yta och ytorna mellan husen blir mindre och mindre. Detta ställer stora krav på alla inblandade parter och är något vi brottas med varje dag.
I Hammarby sjöstads västligaste del ligger Fredriksdal. Granne med tre broar, tvärbanan, tunnelbanan och trafikerade vägar landar det så kallade Båghuset. Den bildar en tydlig och nödvändig gräns för att skapa ett lugnt och tyst gårdsrum, skyddat mot partiklar och buller.

Bostadsgården är utformad som ett mjukt skulpterat landskap med en rik och varierad grönska. Känslan av att vara nära vattnet förmedlas genom pilträdens hängande grenar och svajande höga gräs. Gården är en grön oas med träd, blommande buskar och perenner, prydnadsgräs och böljande klippta gräsytor.

Innergårdar blir viktigare och viktigare i en allt mer hårdgjord stadsmiljö. Den är en del av bostaden, det man ser från sitt fönster, det extra vardagsrummet och barnens närmaste yta för den viktiga leken utomhus. Den fungerar för att både kunna se andra och samtidigt bli sedd och den blir på så sätt ett viktigt inslag i människors vardag.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.