Fornudden, Tengbom. Foto: Jann Lipka.

Fornudden

Fornudden i Tyresö, Tengbom.

Nya Fornuddens skola är belägen i en befintlig parkmiljö i Fornuddsparken,Tyresö. Skolgården är utformad efter idén om hus i park med gradienter, där formspråket är strikt närmast hus och mot gatusidan, medan det luckras upp mot parken för att vävas samman med denna. Temat tar form i strikta trädrader mot gata med rutmönster av friser i mark. Friserna övergår i stödmurar med svängda former som letar sig ut mot parken. Mellan stödmurarna finns nedsänkta ytor som bjuder in till lek. Flera av lekredskapen och fallskyddsunderlagen välkomnar rullstolsburna.
De mer strikta områdena möbleras för samvaro och vistelseytor för äldre elever. Mot parken har en skolträdgård med fruktträd, bärbuskar och andra nyttoväxter skapats. Trädgården tillsammans med en utomhusscen är exempel på utomhuspedagogiska inslag samt bidrar till att öka den biologiska mångfalden. En basketplan och löparbana bidrar till rörelseglädje både under och efter skoltid. Skolgården invigdes sommaren 2021.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.