Fornudden, Tengbom. Foto: Jann Lipka.

Fornudden

Fornudden i Tyresö, Tengbom.

Nya Fornuddens skola är belägen i en befintlig parkmiljö i Fornuddsparken,Tyresö. Skolgården är utformad efter idén om hus i park med gradienter, där formspråket är strikt närmast hus och mot gatusidan, medan det luckras upp mot parken för att vävas samman med denna. Temat tar form i strikta trädrader mot gata med rutmönster av friser i mark. Friserna övergår i stödmurar med svängda former som letar sig ut mot parken. Mellan stödmurarna finns nedsänkta ytor som bjuder in till lek. Flera av lekredskapen och fallskyddsunderlagen välkomnar rullstolsburna.
De mer strikta områdena möbleras för samvaro och vistelseytor för äldre elever. Mot parken har en skolträdgård med fruktträd, bärbuskar och andra nyttoväxter skapats. Trädgården tillsammans med en utomhusscen är exempel på utomhuspedagogiska inslag samt bidrar till att öka den biologiska mångfalden. En basketplan och löparbana bidrar till rörelseglädje både under och efter skoltid. Skolgården invigdes sommaren 2021.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.