Flemingsbergsparken

Flemingsbergsparken i Huddinge, Landskapslaget AB.

Flemingsbergsparken är den nya tidens folkpark där besökare både kan ha roligt, äta middag med sina vänner och ta en promenad i skogen.

Flera medborgardialoger genomfördes tidigt. I dialogerna fanns en önskan om att skapa mer trygghet i de större skogspartierna, skapa mer fysisk lekfullhet för barn och att använda en rikedom av färg.

Parken är indelad i tre större zoner som samspelar med varandra och ger besökaren en överblick över parken. Det finns en festplats, en glänta och så den natursköna skogen. Huddinge kommun har tagit hand om parken och erbjuder programverksamhet vilket är uppskattat av de boende liksom en bekräftelse på att denna typ av insatser och investeringar främjar det positiva i stadsdelen och resulterar i att de boende känner engagemang. Inte minst polisen vittnar om att parken blivit lugnare och mer respekterad sedan omvandlingen genomfördes.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.