Flemingsbergsparken

Flemingsbergsparken i Huddinge, Landskapslaget AB.

Flemingsbergsparken är den nya tidens folkpark där besökare både kan ha roligt, äta middag med sina vänner och ta en promenad i skogen.

Flera medborgardialoger genomfördes tidigt. I dialogerna fanns en önskan om att skapa mer trygghet i de större skogspartierna, skapa mer fysisk lekfullhet för barn och att använda en rikedom av färg.

Parken är indelad i tre större zoner som samspelar med varandra och ger besökaren en överblick över parken. Det finns en festplats, en glänta och så den natursköna skogen. Huddinge kommun har tagit hand om parken och erbjuder programverksamhet vilket är uppskattat av de boende liksom en bekräftelse på att denna typ av insatser och investeringar främjar det positiva i stadsdelen och resulterar i att de boende känner engagemang. Inte minst polisen vittnar om att parken blivit lugnare och mer respekterad sedan omvandlingen genomfördes.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.