Flatenbadets entré, Landskapslaget. Foto: Bibbi Leine.

Flatenbadets entré

Flatenbadets entré, Stockholm, Landskapslaget.

Det välbesökta Flatenbadet i Flatens naturreservat har en stor entré som staden tog ett beslut att förbättra till såväl funktion som attraktivitet samtidigt som den gjordes mer ekologiskt hållbar. Platsen dominerades tidigare av stora asfaltytor, både i parkering och i entrén. Landskapslaget tog fram ett förslag på gröngörande av den stora parkeringsplatsen som delades upp med ängsytor. Dessa står i förbindelse med naturytor i reservatet som tillförs överskottsvatten. En bättre entré- och mötesplats utformades vid de befintliga kulturminnesmärkta byggnaderna. Viktigt var att minska trafikytorna och separera biltrafik från gående/ cyklande samtidigt som utryckningsfordon skulle kunna ta sig fram. Dialoger gjordes med olika verksamma på platsen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.