Flatås park, 02Landskap. Foto: Ulf Celander.

Flatås park

Flatås park i Göteborg, 02landskap.

Vare sig du besöker parken med en boll, bok, picknickkorg, kickbike eller bara spring i benen så kommer du att hitta inspirerande miljöer. Till kullandskapet och dess längsgående stråk kopplas rum med varierande grad av stillhet och intensitet. I mötet mellan de strikta trädraderna och det böljande landskapet uppstår platser för aktivitet, rörelse, vila och möten. Genom hela parken finns sittmöjligheter på långa bänkar med stöd i ryggen och utsikt över den livliga aktivitetsslingan eller finstämda perennplanteringar.

Utöver trädens rumsbildande rader finns återkommande dungar med stamverkan och spridda träd i äng. Längs med kullarnas aktiva stråk och kring den lugnare grusade platsen bidrar robusta perennplanteringar med färgprakt och biodiversitet. Lekmiljöer finns i hela parken men koncentreras till centrala gummiytor och utrustning anpassad till ett brett åldersspann. Den stora konstgräsplanen, skateplanen och utegymmet i parkens norra del uppmanar till ytterligare rörelse.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.