Flatås park, 02Landskap. Foto: Ulf Celander.

Flatås park

Flatås park i Göteborg, 02landskap.

Vare sig du besöker parken med en boll, bok, picknickkorg, kickbike eller bara spring i benen så kommer du att hitta inspirerande miljöer. Till kullandskapet och dess längsgående stråk kopplas rum med varierande grad av stillhet och intensitet. I mötet mellan de strikta trädraderna och det böljande landskapet uppstår platser för aktivitet, rörelse, vila och möten. Genom hela parken finns sittmöjligheter på långa bänkar med stöd i ryggen och utsikt över den livliga aktivitetsslingan eller finstämda perennplanteringar.

Utöver trädens rumsbildande rader finns återkommande dungar med stamverkan och spridda träd i äng. Längs med kullarnas aktiva stråk och kring den lugnare grusade platsen bidrar robusta perennplanteringar med färgprakt och biodiversitet. Lekmiljöer finns i hela parken men koncentreras till centrala gummiytor och utrustning anpassad till ett brett åldersspann. Den stora konstgräsplanen, skateplanen och utegymmet i parkens norra del uppmanar till ytterligare rörelse.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.