Fittja gård, Arkitema. Foto: Sten Jansin.

Fittja gård

Fittja gård, Arkitema.

En hård och otrygg parkeringsplats har blivit ett välkomnande vardagsrum utomhus för Fittjaborna som skapar trygghet, oavsett kön, ålder eller funktion.
I en medborgardialog har de som bor och arbetar i området berättat om vad de önskar av platsen. Där framkom att det finns en generell otrygghet, och att särskilt flickor och kvinnor inte kunde ta området utomhus i anspråk på samma sätt som pojkar och män.
Lösningen blev ett vardagsrum utomhus, där en mängd olika aktiviteter kan äga rum; odling, pingis, lek, schack eller möjlighet att ställa sig på scenen. Därigenom ökar chanserna att platsen används av många under alla dygnets timmar.
Vardagsrummet är utformat med kuben som utgångspunkt, som motvikt och komplement till den installationsbyggnad som finns på platsen.
Vardagsrummet länkas samman med gatan genom en urban park, formad kring en ramp som skapar sittplatser och gröna rum och gör området tillgängligt. På hela området finns gott om belysning och överblick utan gömda vrår.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Levande Stockholm
Stadsrum och parker
År:

Levande Stockholm

Arkitektkontor: Sweco Architects
Levande Stockholm, Sweco Architects.