Farsta strandpark, Nivå landskapsarkitektur. Foto: Robin Hayes.

Farsta strandpark

Farsta strandpark i Stockholm, Nivå landskapsarkitektur.

I stadsdelen Farsta planeras för 8000 bostäder, vilket kommer att öka behovet av kvalitativa parker i området. I detta sammanhang har Nivå fått uppdraget att ta fram ett program för att utveckla Farsta strandpark till en ny stadsdelspark. Farsta strandpark ligger vid sjön Magelungen, söder om Farsta centrum. Inom parken finns Farsta strandbad och Farsta gård med anor från 1300-talet. Projektet omfattar dialogprocess med berörda förvaltningar och referensgrupper från området. Genom ett föreslaget program med tydligt gestaltade tillägg i form av entréplatser, noder och stämningsväckare får parken ett lager av samtida tillägg med nya funktioner, samtidigt som parkens befintliga aktiviteter och kulturhistoriska delar bevaras. Den första etappen, som anläggs 2020, innefattar förnyelse av fruktträdgården vid Farsta gård och en ny brygga i förlängningen av trädgårdens mittaxel.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.