Farsta strandpark, Nivå landskapsarkitektur. Foto: Robin Hayes.

Farsta strandpark

Farsta strandpark i Stockholm, Nivå landskapsarkitektur.

I stadsdelen Farsta planeras för 8000 bostäder, vilket kommer att öka behovet av kvalitativa parker i området. I detta sammanhang har Nivå fått uppdraget att ta fram ett program för att utveckla Farsta strandpark till en ny stadsdelspark. Farsta strandpark ligger vid sjön Magelungen, söder om Farsta centrum. Inom parken finns Farsta strandbad och Farsta gård med anor från 1300-talet. Projektet omfattar dialogprocess med berörda förvaltningar och referensgrupper från området. Genom ett föreslaget program med tydligt gestaltade tillägg i form av entréplatser, noder och stämningsväckare får parken ett lager av samtida tillägg med nya funktioner, samtidigt som parkens befintliga aktiviteter och kulturhistoriska delar bevaras. Den första etappen, som anläggs 2020, innefattar förnyelse av fruktträdgården vid Farsta gård och en ny brygga i förlängningen av trädgårdens mittaxel.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.