Ett skärgårdshakkei, Landskapslaget. Foto: Ameli Hellner.

Ett skärgårdshakkei

Ett skärgårdshakkei i Stockholms skärgård, Landskapslaget.

Lånat landskap

En kärlek till skärgårdens naturliga skönhet är utgångspunkten. Sommarhuset är uppdelat i små rumsstora byggnader, en sammanbindande pergolagång ramar in och kopplar ihop. Den inre trädgården får uppgiften att skapa en samlande tomhet.

Inramade utblickar till det omgivande landskapet lånas in och blir viktiga delar av trädgårdens komposition. Olika element och material från landskapet lyfts in och gestaltas. Havsytan inspirerar till utformningen av trädgårdens golv. Lokala växtarter som tall, vildapel, ljung, ros, strandglim skapar den vilda karaktären. Trädstammar i och utanför trädgården spelar mot varandra och mot pergolagångens pelare. Skärgårdsöarna ger formerna.

Den inre trädgården är gestaltad som ett koncentrat av skärgårdens natur samtidigt som den skapar en relation till det omgivande, vidsträckta landskapet. Här finns en filosofisk och existentiell idé som kan sammanfattas i William Blakes ord ”att se världen i ett sandkorn och himlen i en vild blomma”

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.