Ett skärgårdshakkei, Landskapslaget. Foto: Ameli Hellner.

Ett skärgårdshakkei

Ett skärgårdshakkei i Stockholms skärgård, Landskapslaget.

Lånat landskap

En kärlek till skärgårdens naturliga skönhet är utgångspunkten. Sommarhuset är uppdelat i små rumsstora byggnader, en sammanbindande pergolagång ramar in och kopplar ihop. Den inre trädgården får uppgiften att skapa en samlande tomhet.

Inramade utblickar till det omgivande landskapet lånas in och blir viktiga delar av trädgårdens komposition. Olika element och material från landskapet lyfts in och gestaltas. Havsytan inspirerar till utformningen av trädgårdens golv. Lokala växtarter som tall, vildapel, ljung, ros, strandglim skapar den vilda karaktären. Trädstammar i och utanför trädgården spelar mot varandra och mot pergolagångens pelare. Skärgårdsöarna ger formerna.

Den inre trädgården är gestaltad som ett koncentrat av skärgårdens natur samtidigt som den skapar en relation till det omgivande, vidsträckta landskapet. Här finns en filosofisk och existentiell idé som kan sammanfattas i William Blakes ord ”att se världen i ett sandkorn och himlen i en vild blomma”

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.