Equalizer, FOJAB. Foto: Daniel Zachrisson.

Equalizer

Equalizer, Lund, FOJAB.

Equalizer kombinerar metodutveckling med praktisk tillämpning för att skapa inkluderande miljöer som lockar till rörelseglädje. Delaktighet och medskapande är centralt. De normer och föreställningar som styr hur platser används och av vem har undersökts och ifrågasatts. Utifrån detta har fysiska förändringar genomförts som underlättar för fler att aktivera sig. Projektet har genomförts i samarbete med Karin Book, Fil Dr Kulturgeografi Malmö universitet och Elisabeth Högdahl, Fil Dr Etnologi Lunds universitet.
Som fullskaletest har två skolgårdar i Lund med små medel och form, färg och fantasi som ledord omvandlats med prototyper för att sänka trösklarna att vara fysiskt aktiv. Det traditionella utegymmet har blivit ”Det oseriösa gymmet” med nya typer av redskap som premierar andra egenskaper än styrka. ”Kompisspegeln” förvränger spegelbilden och tar bort lite i allvaret av att styrketräna och ”Ping-out” kombinerar rundpingis och king-out och uppmuntrar att uppfinna sina egna regler.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.