Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken

Dagvatten- och skyfallshantering i Rålambshovsparken, Stockholm. Urbio.

I Rålambshovsparken har Urbio arbetat med ett av Stockholms första klimatanpassningsprojekt i befintlig parkmiljö. Målet är att kunna kontrollera flöden från skyfall, minska översvämningsrisker runt parken samt möjliggöra rening och fördröjning av förorenat dagvatten innan det når Riddarfjärden. Projektet genomförs i tre etapper; Skyfallsdammen, Regnparken och Utloppet, som tillsammans kommer fungera i ett system.

Projekten ska utöver dagvattenhanteringen öka upplevelsevärden för besökare samt stärka ekosystemtjänsterna i parken. De gestaltade tilläggen är gjorda med parkens historia som grundförutsättning, inspirerad av Mälardalens natur. De nya fördröjningsytorna är förlagda i slänterna för att lämna det centrala öppna gräsrummet orört. Utöver fördröjning och rening har utgångspunkten varit att se regnvattnet som en tillgång – inte ett nödvändigt ont – som berikar parken med överraskningar, sinnliga upplevelse och ökad biologisk mångfald.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.