Clemenstorget

Clemenstorget i Lund, White arkitekter.

Lummiga trädkronor, lekfull konst och färgglada paviljonger i jugendstil kännetecknar nya Clemenstorget i Lund. Torgets gestaltning främjar liv, mänskliga möten och rörelse när det nu, med spårvagnshållplatsen i centrum, blir en av stadens viktigaste knutpunkter.

När det stod klart att en av hållplatserna för Lunds nya spårväg skulle placeras på Clemenstorget anordnade kommunen en arkitekttävling i syfte att utveckla torget och göra det mer öppet och välkomnande. White vann arkitekttävlingen 2014 med bidraget ”Kontrapunkter”.

Jugendarkitekturen och de intilliggande husen från sent 1800-tal har inspirerat utformningen av det nya torget. Sittplatser och ståbord skapar plats för umgänge, spontana möten och vila. Hindrande häckar, fasta gångar och stödmurar har tagits bort i syfte att göra torget mer överblickbart och underlätta för människor att röra sig fritt över platsen. De öppna ytorna innebär att tillgängligheten ökar och att torghandel, uteserveringar och parkmöbler får större utrymme än tidigare.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.