Charlottenlund Gravlund

Charlottenlund Gravlund – Alle savnedes plass, Trondheim, White arkitekter och Landskapsgruppen Öresund.

Gravlunden är ett omfattande landskapsprojekt som hanterar minnesplatser, minneslundar, askgravlundar, kist- och urngravfält, nya typer av gravstenar, processionsgång, klocktorn, ekonomigård, belysning, konst och vegetation på 9 hk omvandlad jordbruksmark. Alltihop omfamnat och förankrat med handlagd trondhjemite i gabioner.
Begravningsplatsen genomsyras av ett poetiskt anslag som förankrar den på platsen mellan stad och land så väl som mellan berg och fjord. 
De fyra huvudelementen Åkerholmen, Processionsvägen, Gravfälten och Alle savnedes plass utgör gravplatsens stomme och bärande identitet. 
Processionsvägen har ingen början eller slut. Det är en markant linje som tydligt binder samman själva gravplatsen och som subtilt ankrar den till sin omgivning. 
Alle savnedes plass är till för dem som förlorat någon eller vill ge uttryck för sin delaktighet vid svåra händelser. Platsen är öppen för alla och är utformad för att kunna hantera såväl ett kollektivt som individuellt sorgearbete.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.