Centralplan, Sweco Architects. Foto: Jann Lipka.

Centralplan

Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.

När Sweco fick i uppdrag av Jernhusen att rita om Centralplan utanför Stockholms Centralstation skiftade platsens primära inriktning – från uppställningsplats för taxibilar till en multifunktionell yta och ankomstupplevelse med känsla av skärgård för resenärer.
Vid huvudentrén möts man av prunkade planteringar och informella sittplatser på den ”arkipelag” av öar som står utplacerade och skapar rumslighet. Närmast stationshuset finns en rejäl yta kallad ”stranden” belagd med stora återbrukade granithällar med plats för flera uteserveringar. För att ta prioritera resenärernas upplevelse, har ett gemensamt tillgängligt golv av svensk klimatsmart granit med multifunktionell användning skapats. Här har Swecos arkitekter återskapat solglittret i havet med ett komplext mönster. Flexibiliteten ger möjlighet att utveckla platsen för flera syften under en lång tid framöver. På torget finns sittplatser i form av den underhållsfria bänken Nola Arkipelag, specialritad för detta projekt.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.