Centralplan i Malmö

Centralplan i Malmö, Svenska Landskap AB.

Vårt uppdrag var att tillskapa en tydlig och användarvänlig plats för alla trafikslag på en trafikintensiv plats, och därutöver spegla Malmö på ett värdigt och välkomnande sätt sätt. Att få en komplex logistik med flera funktioner på liten yta att se enkel och självklar ut, var en utmaning i projektet. Åtgärder för handikappanpassning har integrerats i gestaltningskonceptet i sin helhet. 

Stadsmässighet, historisk anknytning, omtanke och framför allt orienterbarhet var våra ledord i gestaltningsarbetet.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.