Centralplan i Malmö

Centralplan i Malmö, Svenska Landskap AB.

Vårt uppdrag var att tillskapa en tydlig och användarvänlig plats för alla trafikslag på en trafikintensiv plats, och därutöver spegla Malmö på ett värdigt och välkomnande sätt sätt. Att få en komplex logistik med flera funktioner på liten yta att se enkel och självklar ut, var en utmaning i projektet. Åtgärder för handikappanpassning har integrerats i gestaltningskonceptet i sin helhet. 

Stadsmässighet, historisk anknytning, omtanke och framför allt orienterbarhet var våra ledord i gestaltningsarbetet.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.