Campus SLU Ultuna. Foto: Åke Eson Lindman.

Campus SLU Ultuna

Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.

Projektet omfattar Campusplan för SLU Ultuna och genomförande av densamma. I detta arbete har flera kontor samverkat. Projektets delar är ny entréallé Ulls väg, entréparker och gårdar till nya institutioner, förtorg och gårdar till veterinärmedicinska fakulteten samt två nya institutionsbyggnader, innergård och entreplatser till Ulls hus, ny botanisk trädgård med tema-indelning, nytt bilfritt tvärstråk den sk Corson/ Almas allé. Sammantaget bildar detta ett sammansatt projekt som gör att SLU nu kan uppfattas som en helhet. Arbetet med struktur, gestaltning, växter och material har haft en hög ambitionsnivå för detta Campus där bla landskapsarkitekter utbildas. Den nya Campusparken utnyttjas idag aktivt i undervisningen med sina många olika gestaltade exempel.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.
Levande Stockholm
Stadsrum och parker
År:

Levande Stockholm

Arkitektkontor: Sweco Architects
Levande Stockholm, Sweco Architects.