Campus SLU Ultuna. Foto: Åke Eson Lindman.

Campus SLU Ultuna

Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.

Projektet omfattar Campusplan för SLU Ultuna och genomförande av densamma. I detta arbete har flera kontor samverkat. Projektets delar är ny entréallé Ulls väg, entréparker och gårdar till nya institutioner, förtorg och gårdar till veterinärmedicinska fakulteten samt två nya institutionsbyggnader, innergård och entreplatser till Ulls hus, ny botanisk trädgård med tema-indelning, nytt bilfritt tvärstråk den sk Corson/ Almas allé. Sammantaget bildar detta ett sammansatt projekt som gör att SLU nu kan uppfattas som en helhet. Arbetet med struktur, gestaltning, växter och material har haft en hög ambitionsnivå för detta Campus där bla landskapsarkitekter utbildas. Den nya Campusparken utnyttjas idag aktivt i undervisningen med sina många olika gestaltade exempel.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.