Brunnsparken, White arkitekter. Foto: James Silverman.

Brunnsparken

Brunnsparken i Göteborg, White arkitekter.

Konceptet för den omdanade Brunnsparken kan sammanfattas: En trygg, grön park vars formgivning väver samman historia och nutid.

Brunnsparken var Göteborgs första offentliga park. Anlagd 1822 i symmetrisk barockstil är den unik och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Utifrån göterborgarnas önskemål uttryckta i beställarens förundersökningar, platsens historia samt bristen på gröna platser i centrum slog vi fast att rik vegetation –att låta parken åter bli en grön park – var centralt.

Vi ville skapa en skimrande grön ädelsten, en oas att njuta av mitt i stadens larm. Starkt medvetna om de farhågor som fanns kring grönska som potentiellt problem ur trygghetssynpunkt, la vi stort fokus på att balansera yppig växtlighet med generösa tydliga stråk och öppna ytor.

Genom omvandlingen har Brunnsparken blivit en grönare, tryggare plats där historisk symmetri och axialitet samspelar med nutidens behov och rörelsemönster i en intensiv knutpunkt.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.