Brunnsparken, White arkitekter. Foto: James Silverman.

Brunnsparken

Brunnsparken i Göteborg, White arkitekter.

Konceptet för den omdanade Brunnsparken kan sammanfattas: En trygg, grön park vars formgivning väver samman historia och nutid.

Brunnsparken var Göteborgs första offentliga park. Anlagd 1822 i symmetrisk barockstil är den unik och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Utifrån göterborgarnas önskemål uttryckta i beställarens förundersökningar, platsens historia samt bristen på gröna platser i centrum slog vi fast att rik vegetation –att låta parken åter bli en grön park – var centralt.

Vi ville skapa en skimrande grön ädelsten, en oas att njuta av mitt i stadens larm. Starkt medvetna om de farhågor som fanns kring grönska som potentiellt problem ur trygghetssynpunkt, la vi stort fokus på att balansera yppig växtlighet med generösa tydliga stråk och öppna ytor.

Genom omvandlingen har Brunnsparken blivit en grönare, tryggare plats där historisk symmetri och axialitet samspelar med nutidens behov och rörelsemönster i en intensiv knutpunkt.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.