Brunnsparken, 02Landskap. Foto: Ulf Celander.

Brunnsparken

Brunnsparken i Varberg, 02Landskap.

Brunnsparken är en kulturhistoriskt känslig plats i centrala Varberg som sammanlänkar det öppna hårdgjorda Stora Torget med den romantiska Engelska parken. I Brunnsparken kombineras rörelser och flöden med viljan att sitta ner och att samlas. Ett gemensamt rum med ett samlande golv löper från fasad till fasad och ett diagonalt stråk med släta hällar och god belysning skapar ett aktivt rörelsestråk. Gestaltningen kombinerar både tillgänglighetsanpassning med flödesriktningar utan att bli stram och övertydligt.

Ett antal större träd bevaras på platsen för att förtydliga rummet. Planteringsbäddar med integrerade bänkar är nogsamt placerade för att förbättra trädens förutsättningar och förstärka rörelsen på platsen. Färgsättning och material har inspirerats av den närliggande kyrkans numera gröna koppartak. Bänkarna har varierande sittdjup som uppmuntrar till olika användning. Genom Knutte Westers skulptur ”Vattenbärare” i tre delar har platsens historia återupplivats.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.