Brunkebergstorg, Nivå landskapsarkitektur. Foto: Robin Hayes.

Brunkebergstorg

Brunkebergstorg i Stockholm, Nivå landskapsarkitektur.

Brunkebergstorg var tidigare en bortglömd plats mitt i city som fått nytt liv och puls genom omfattande ombyggnationer och nya målpunkter i omkringliggande kvarter. Tillsammans med det nybyggda torget skapas en mötesplats för hela dygnet. Brunkebergstorg omges av representativa byggnader, där Riksbanken från 1970-talet är den mest spektakulära. Gestaltningen av torget står i kontrast till omkringliggande arkitektur. I en svepande mjuk form tas höjdskillnader upp i en lång låg trappa, som tillsammans med bänkar accentuerar vattenspel och befintliga ventilationsluckor gömda bakom perforerad, gyllene plåt. Centralt på torget finns plats för mindre evenemang. Beläggningen består av sten i varierande storlekar och bearbetningar, där både starka kontraster och subtila nyanser kan uppfattas i ytan. Ambitionen har varit en samtida, lätt och elegant gestaltning med sober färgsättning som tar upp färgpaletten från omgivande arkitektur.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.