Brunkebergstorg, Nivå landskapsarkitektur. Foto: Robin Hayes.

Brunkebergstorg

Brunkebergstorg i Stockholm, Nivå landskapsarkitektur.

Brunkebergstorg var tidigare en bortglömd plats mitt i city som fått nytt liv och puls genom omfattande ombyggnationer och nya målpunkter i omkringliggande kvarter. Tillsammans med det nybyggda torget skapas en mötesplats för hela dygnet. Brunkebergstorg omges av representativa byggnader, där Riksbanken från 1970-talet är den mest spektakulära. Gestaltningen av torget står i kontrast till omkringliggande arkitektur. I en svepande mjuk form tas höjdskillnader upp i en lång låg trappa, som tillsammans med bänkar accentuerar vattenspel och befintliga ventilationsluckor gömda bakom perforerad, gyllene plåt. Centralt på torget finns plats för mindre evenemang. Beläggningen består av sten i varierande storlekar och bearbetningar, där både starka kontraster och subtila nyanser kan uppfattas i ytan. Ambitionen har varit en samtida, lätt och elegant gestaltning med sober färgsättning som tar upp färgpaletten från omgivande arkitektur.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.