Brohus förskola, Svenska Landskap AB. Foto: Cecilia Parin.

Brohus förskola

Brohus förskola i Lomma, Svenska Landskap AB.

I samband med nybyggnation av Brohus förskola skapades utemiljö för fyra avdelningar på en relativt liten tomt. Vi bevakade att tomten gavs ytor för både aktiv och lugn lek.

Fin befintlig vegetation bevarades och kompletterades med välplacerade skoglika planteringar. Detta ger barnen förutsättningar för både ro och den så avgörande viktiga fantasileken.

Det finns mindre kullar för springlek, vilket lockar till ökad rörelse hos barnen. Lekredskapen är omgärdade av grönska för trivsel och ökad användning av både vegetation och redskap. En cykelslinga löper genom gårdens olika delar, från öppna gräsytor och in i ’skogen’.

Gummiasfalt i olika kulörer ger färgglädje, gör merparten av lekredskapen tillgängliga och ökar samtidigt ökar orienterbarheten. Växterna är valda för att ge sinnliga upplevelser och erbjuda frukter och bär.

Innergården kan stängas av sena eftermiddagar. Vi lade vikt vid en stimulerande och månganvändbar innergård trots det begränsade utrymmet.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.