Brf Viva, 02Landskap. Foto: Ulf Celander.

Brf Viva

Brf Viva i Göteborg, 02Landskap.

Brf Viva är resultatet av flera års forskning kring hållbart boende. Bebyggelsen ligger i en brant östsluttning och utgörs av sex lameller som rymmer ca 100 st lägenheter. Terrängen har en dramatisk lutning och utgörs av en skogsbeklädd sluttning med blocksten och berg i dagen. Bebyggelsen är noggrant inpassad på pelare för att behålla befintlig topografi, minimera sprängning av urberget och inte störa spridningen av flora och fauna. I Brf Viva kan de boende odla i odlingslotter eller i växthuset. På taket finns solceller för egenproducerad el, samt sedum för att fördröja dagvattnet. Dagvattnet fördröjs också genom bevattning av planteringar.
I största möjliga mån har befintligt material från platsen återanvänts, såsom jord, fältstenar och sprängsten. Växtmaterialet har omsorgsfullt valts för att skapa unika och stämningsfulla miljöer. Den tidigare svårtillgängliga sluttningen har gjorts tillgänglig med mötesplatser, trappor, spänger och horisontella plan som svävar ovanför terrängen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.