Brf Grönskan, LAND arkitektur. Foto: Ulf Lundin.

Brf Grönskan

Brf Grönskan i Tyresö, LAND arkitektur.

Strax norr om Tyresö centrum utvecklas en rad nya bostadsområden som bygger på kvartersstadens rätvinkliga struktur. I ett av kvarteren, som är delat mellan två fastigheter, har LAND ritat en gård. Husen är en slags moderna townhouses med lokaler i markplan. En frilagd gavel – en portik med trapp – annonserar kvarteret och mötet med centrum. Fastigheterna ligger på olika nivåer och gårdsutformningen utgår från detta faktum. Gården är uppdelad i ett övre flak som utgörs av en utvidgad entréyta i tegel och en nedre nivå som är en relativt stor grönyta med planteringar och gräs. En låg trappa i tegel på gårdens soligaste del förbinder de två nivåerna. I den gröna delen rör man sig till sin bostadsentré på skrapgaller. Genom gallret växer gräs upp och trollar visuellt bort gångvägarna. Uppe på en av fastigheterna finns stora takterrasser med planteringar och gemensamma uteplatser.

Det speciella med detta projekt är att hela bostadsgården, som är underbyggd med garage, fungerar som ett kvarhållande vattenmagasin. Allt vatten hamnar här i en enda stor sammanhängande växtbädd – även vattnet från taket som genom öppna stuprör mynnar rakt ut på gården. Bjälklaget lutar svagt mot en lågpunkt som är förbunden mot den öppna portiken där överskottsvatten leds ut.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.