Brandstationen i Lund, Svenska Landskap AB. Foto: Ann-Sofi Högborg.

Brandstationen

Brandstationen i Lund, Svenska Landskap AB.

Förtätning med fyra flerbostadshus i befintligt bostadskvarter i centrala Lund.

I uppdraget ingick att integrera befintlig bostadsmiljö med den nya gårdsmiljön på bjälklag till en harmonisk och välfungerande helhet.

Utmed Kävlingevägen löper en förgårdsmark med entréer och angöring för cyklar, bilar och avfallsfordon. Befintliga äldre träd där kunde bevaras till gagn för exploateringen.
Kvarterets inre består av en grön gård med sitt- och grillplatser i bästa solläge för dagens olika stunder. En central och stor perennrabatt i eldsprakande färger och reliefmönster på murar minner om den brandstation som ursprungligen låg i kvarteret.

Möjlighet till egen odling i pallkragar finns för samtliga boende, ett inslag som kommer att ge gården en egen och levande karaktär.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.