Borgmästarängen, White arkitekter/Sigtuna kommun. Foto: Mats Håkanson.

Borgmästarängen

Borgmästarängen i Sigtuna, White arkitekter och Sigtuna kommun.

Borgmästarängen “En ny mötesplats för alla åldrar och entré till Sveriges äldsta stad, när 2020-talet möter 980-talet “

Borgmästarängen i Sigtuna har förvandlats från en plats som många upplevt som otrygg och utan större vistelsevärden till att bli ett grönt hjärta i staden, en naturlig plats för alla åldrar. Platsens unika karaktär och det centrala läget har legat till grund för gestaltningen. Här har vi tagit tillvara på det uppskattade söderläget och utblickarna över vattnet

Den nya mötesplatsen ska bjuda på något för alla; lek, rekreation, umgänge och fest. Sigtunas identitet som trästad förstärks i valet av material och kulörer som används i den nya parken. En generös trappa tar hand om nivåskillnaden och blir samtidigt en multifunktionell möbel där besökaren kan slå sig ner och blicka ut över parken. En flexibel gräsyta ramas in av nya planteringar, lekplats, dansbana och varierade sittplatser som ger nytt liv till platsen. Här finns även plats för traditionellt midsommarfirande för ca 8-900 personer. Arbetet med trygghet och belysning har genomsyrat projektet.

Artrika planteringar ger ekosystemtjänster som biodiversitet, pollinering och dagvattenhantering som tillsammans med träden ger fina upplevelsevärden

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.