Bobergsskolan, Cerderwall arkitekter. Foto: Mattias Hamrén.

Bobergsskolan

Bobergsskolan i Stockholm, Cerderwall arkitekter.

På Bobergsskolan har vi med den industriella kulturmiljön som grund och inspiration skapat en mångfald av rum för lek och lärande, där fokus på grönska och hållbarhet återspeglas i skolgårdens utformning och material. Utmanande i ett projekt med en friyta på 5kvm/barn.
Den övre gården mot Gasverksvägen är en lekfull miljö där materialvalen samspelar med såväl nybyggnader som den befintliga industrimiljön. En böljande matta av konstgräs, gungor och ett trädtorg som ger skugga åt sittplatser och sandlek utgör delar av programmeringen, tänkt att kunna sysselsätta många barn åt gången.
På den nedre skolgården, planerad för äldre årskurser, skapar rummet mellan skolbyggnaderna en innergård med plats för matsal och elevkafé att flytta ut och med sittplatser för såväl undervisning som avkoppling. I och med områdets exploatering har en rad ekologiska kompensationsåtgärder inplanerats.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.