Bobergsskolan, Cerderwall arkitekter. Foto: Mattias Hamrén.

Bobergsskolan

Bobergsskolan i Stockholm, Cerderwall arkitekter.

På Bobergsskolan har vi med den industriella kulturmiljön som grund och inspiration skapat en mångfald av rum för lek och lärande, där fokus på grönska och hållbarhet återspeglas i skolgårdens utformning och material. Utmanande i ett projekt med en friyta på 5kvm/barn.
Den övre gården mot Gasverksvägen är en lekfull miljö där materialvalen samspelar med såväl nybyggnader som den befintliga industrimiljön. En böljande matta av konstgräs, gungor och ett trädtorg som ger skugga åt sittplatser och sandlek utgör delar av programmeringen, tänkt att kunna sysselsätta många barn åt gången.
På den nedre skolgården, planerad för äldre årskurser, skapar rummet mellan skolbyggnaderna en innergård med plats för matsal och elevkafé att flytta ut och med sittplatser för såväl undervisning som avkoppling. I och med områdets exploatering har en rad ekologiska kompensationsåtgärder inplanerats.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.