Betraktelser vid vatten, White arkitekter. Foto: Mads Frederik.

Betraktelser vid vatten

Betraktelser vid vatten, White arkitekter.

Betraktelser vid vatten heter White arkitekters bidrag till utställningen skala 1:1 på Sofiero Slottsträdgård 2022.
På en avsides plats i den vildare delen av slottsträdgården uppfördes ett tillfälligt verk mellan maj och november som besökarna kunde röra sig runt.
Verket är en lek med arkitektens arbetsmetoder. Som arkitekter pendlar vi ofta mellan att betrakta det vi skissar på, samtidigt som vi försöker leva oss in i hur vi upplever det vi skapar.
Ibland arbetar vi även med modeller i olika skalor. Det är ett utvecklat skissande där rummet blir lättare att förstå.
Genom att skapa miniatyrer av oss själva blev vi en del av verket där betraktaren kan studera oss arkitekter när vi utforskar vår arbetsmodell.
Arkitektur är inte konst men kan uppnå konstnärlig verkshöjd. Är det en skulptur eller en badanläggning?
Anläggningen är skapat för detta ändamål och finns inte på riktigt. Det är en skiss, eller en fantasi som så mycket annat av det vi arbetar med som arkitekter.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.