Berghus 4, Nivå landskapsarkitektur. Foto: Robin Hayes.

Berghus 4

Berghus 4 i Stockholm, Nivå landskapsarkitektur.

Gården till Berghus 4 är en paradox; en konstruerad ravin mellan hus och berg som genom rik vegetation blir en frodig gård. Byggnadskroppen är placerad nära den vertikala bergskärningen. Den smala gårdens grundkaraktär har förtätats genom ett rikt och varierat växtmaterial anpassat till den skuggiga miljön. Spaljéskärmar täckta av klätterväxter täcker ventilationstorn och öppningar i berget. En smal träspång leder från en trappa fram till gårdsentréer och en liten uteplats. Belysning från pollare dramatiserar och lyfter fram myllret av bladformer kvällstid.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.