Båthusparken, AJ Landskap. Foto: Kasper Dudzik.

Båthusparken

Båthusparken i Stockholm, AJ Landskap.

Båthusparken i Norra Djurgårdsstaden ligger mellan två bostadskvarter, ett historiskt gasverk och Husarviken i norr. Den nya grönskan bidrar till att stärka omgivande ekologiska samband, med eken som nyckelart. Parken tar hand om dagvatten som leds ner i nedsänkta planteringar utmed gatorna, som bidrar till att en artrik vegetation ramar in parken. Ramen förstärks av trästolpar som kantar parkens långsidor. Sittplatser finns för både samvaro och avskildhet. Tre träbryggor trappar sig ned och sträcker sig ut i Husarviken. Parken övergår i söder till tegelbelagda torgytor, som ansluter till huvudgatan Bobergsgatan och gasverksområdet.
En lekplats i två nivåer ligger centralt i parken som ger plats för lek och rörelse. Lekens tema är hämtad från närområdet – ett gammalt båthus i vassen på andra sidan Husarviken har fått inspirera platsen. Lekplatsens övre nivå är ”land” där gungor, sandlek, trästockar och små djur bildar en liten värld. Tre röda båthus bryggar över mellan land och vatten.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.