Bastionsparken

Bastionsparken i Jönköping, Sydväst arkitektur och landskap.

På den plats där Bastion Carolus, Jönköpings slott, en gång låg finns nu en park. Gestaltningen inspireras avförsvarsanläggningen från 1600-talet som finns kvar under mark. Med parken har stadens tidsdjup återöppnats för att samspela med framtidens stadsbyggnadsvisioner.

Kalkstensmurar med olika ytbehandling ramar in en gräsyta med fritt ställda träd. Öppningar längs murarna står som symbol för kanonportar och skottgluggar där gevärsskyttar var utposterade. Runt muren finns en vallgrav planterad med stora sjok av olika sorters stäppsalvior.

Den intensiva blå färgen symboliserar de vallgravar som en gång utgjorde en viktig del av fästningens väl uttänkta försvar. Över planteringarna spänner rejäla vindbryggor i azobéträ. Sittmöbler i återvunnet hamnkonstruktionsvirke av azobé bär på historia och ger tillsammans meddetaljer utförda i rosttrögt stål en robust känsla. Kvällstid lyfts rumslighet och materialitet fram med belysning.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.