Bantorget, Edge. Foto: Jeanette Nilsson.

Bantorget

Bantorget i Lund, Edge.

Bantorget i Lund har bytt skepnad flera gånger sedan det anlades under 1850-talet. Den nya gestaltningen har skapat en välbesökt mötesplats och ett grönskande torg på en plats där få människor tidigare uppehöll sig. Omgestaltningen har utförts med varsam hand för att värna om platsens historiska värden och centrala funktion. Det klassiska formspråket möter det moderna och numera fungerar Bantorget som en välkomnande entré till Lunds stadskärna.

Den lundensiska karaktären – vårstaden Lund, har lyfts fram. Syrénblomningen framhävs i form av grafiska mönster i natursten och plockas upp i grönskan på torget där syréner och magnolior blommar i samband med insjungningen av våren.

Den nya fontänen är hjärtat på torget och runt denna samlas människor för att njuta av platsen. Nya sittmurar och bänkar erbjuder platser att slå sig ned för besökarna och skapar en inramning av fontänen.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.