Bäckatorget, Edge. Foto: Susanne Sixtensson.

Bäckatorget

Bäckatorget i Skanör, Edge.

I hjärtat av Skanörs centrum ligger torgplatsen Bäckatorget invid ett vackert gammalt stationshus. Torget har utformats med ambitionen att skapa ett levande, mysigt och grönt torg med möjligheter för vila och möten.

Torget har delats upp i två tydliga nivåer. En övre samlande större yta och en nedre del med flera mindre mötesplatser. Formen skapar dynamiska möjligheter att röra sig runt och genom torget. Genom torgytans övre och lägre delar löper en stiliserad bäck med plantering i blålila och silvriga toner som en blinkning till den gamla Spelarebäcken som gett torget dess namn.

Temat med bäcken följer även med i de lekmöjligheter som arbetats in i torgytan. Här finns vattenlek i form av en rickepump med rännilar som nyttjar torgets nivåskillnad och rinner från den övre till den nedre ytan. Resultatet är ett samlande torg med mycket grönska som tar hänsyn till den skanörska karaktären, platsens historia och förutsättningar i materialval och utformning.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.