Aula Medica, Tengbom. Foto: Sten Jansin.

Aula Medica

Aula Medica i Solna, Tengbom.

Hur löser man mötet mellan gammalt och nytt? Strax intill Aula Medica ligger byggnadsminnet ”Stenbrottet”. Den spännande kontrasten mellan de små röda stugorna och aulan är påtaglig. Tengboms uppdrag var att gestalta utemiljön och lösa mötet mellan husen i den känsliga kulturmiljön. Aulans huvudentré vänder sig mot byggnadsminnet från 1700-talet som likt en grön trädgårdsoas möter upp de mer urbana torg- och entréytorna kring aulan. Gestaltningen av trädgården följer till stora delar den indelning av ytor som fanns under 1930-talet, vilka har återskapats, med nytt innehåll. En låg, svart sittmur som knixar sig fram bildar en gränszon mellan byggnadsminnet och aulan där man kan slå sig ner från båda håll. Ett triangulärt mönster som återfinns invändigt i aulan ger en illusion av att golvet fortsätter inifrån och ut. De tre elementen – golvet, gränsen och trädgården, delar tydligt upp platsen utan att skärma av och knyter på så sätt ihop helheten.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.