Foto: Andreu Taberner.

Årstabergsparken

Årstabergsparken i Stockholm, Nyréns arkitektkontor.

Årstabergsparken i Årstadal ligger strax söder om Södermalm i Stockholm. Stadsdelen har hamnat i fokus i debatten om barnens plats i den täta staden. Parkprojektet handlar om att göra en ny bergspark av de naturmarksytor och ytor som blivit över efter att bebyggelsen tagit sitt. Mycket ska lösas innan de 16 hektaren blir en fungerande stadsdelspark. Ytorna är splittrade, de branta bergen gör parken svår att nå, kopplingar måste förbättras och de fragmenterade ekologiska sambanden måste stärkas.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Årstidernas park
Stadsrum och parker
År:

Årstidernas park

Arkitektkontor: (nod) COMBINE
Årstidernas park i Umeå, (nod) COMBINE och Umeå kommun.
Johannisbergs våtmarkspark
Rekreation och idrott
År:

Johannisbergs våtmarkspark

Arkitektkontor: Topia Landskapsarkitekter
Johannisbergs våtmarkspark i Västerås, Topia Landskapsarkitekter.
Kvarnlunden
Stadsrum och parker
År:

Kvarnlunden

Arkitektkontor: Umeå kommun
Kvarnlunden i Umeå, Umeå kommun.