Foto: Andreu Taberner.

Årstabergsparken

Årstabergsparken i Stockholm, Nyréns arkitektkontor.

Årstabergsparken i Årstadal ligger strax söder om Södermalm i Stockholm. Stadsdelen har hamnat i fokus i debatten om barnens plats i den täta staden. Parkprojektet handlar om att göra en ny bergspark av de naturmarksytor och ytor som blivit över efter att bebyggelsen tagit sitt. Mycket ska lösas innan de 16 hektaren blir en fungerande stadsdelspark. Ytorna är splittrade, de branta bergen gör parken svår att nå, kopplingar måste förbättras och de fragmenterade ekologiska sambanden måste stärkas.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Centralplan
Stadsrum och parker
År:

Centralplan

Arkitektkontor: Sweco Architects
Centralplan i Stockholm, Sweco Architects.
Campus SLU Ultuna
Stadsrum och parker
År:

Campus SLU Ultuna

Arkitektkontor: Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Campus SLU Ultuna, Bjerking/White/Nyréns/Sweco arkitekter i samverkan.
Fittja gård
Stadsrum och parker
År:

Fittja gård

Arkitektkontor: Arkitema
Fittja gård, Arkitema.