Ängsjö motionscentral, Cedervall arkitekter. Foto: Christoffer Skogsmo.

Ängsjö motionscentral

Ängsjö motionscentral i Järfälla, Cedervall arkitekter.

På en sluttning i Ängsjö friluftsområde finns en ny motionscentral. Här har landskapets villkor och förutsättningar bestämt platsens utformning. Utemiljön är indelad i tre sektioner med skiftande karaktär i en gradient från väst till öst, med barrskogen i ryggen och öppna utblickar mot Mälarens vattenspegel.

Byggnadernas volymer samspelar i en helhet med det omkringliggande landskapsrummet. Motionscentralen ligger i branten mellan skog och äng, vars uttryck förstärks av en anlagd stenskoning. Vid det övre entrétorget förstärks mötet med skogen genom låga kullar som ansluter till bakomvarande natur. Den kuperade marken och den täta vegetationen utgör en visuell ridå mot förrådsbyggnaderna i nordöst.

Entrétorget är oregelbundet till sin form och ansluter till skogskaraktären genom material som sten, trä och flis. Fältskiktet utgörs av ormbunkar och ängsgräs. Det är en varsam landskapsarkitektur som omsluter, bäddar in och bidrar till en naturnära och genuin upplevelse.

Senaste inkomna projekt

Visa alla projekt
Hoppet förskola
Lekmiljö
År:

Hoppet förskola

Arkitektkontor: Mareld landskapsarkitekter AB
Hoppet förskola i Göteborg, Mareld landskapsarkitekter.
Rinkeby norra stadspark
Stadsrum och parker
År:

Rinkeby norra stadspark

Arkitektkontor: Landskapslaget
Rinkeby norra stadspark i Stockholm, Landskapslaget.
S:t Görans sjukhus
Vård och skola
År:

S:t Görans sjukhus

Arkitektkontor: Landskapslaget
S:t Görans sjukhus i Stockholm, Landskapslaget.